Palvelumme

Autamme sinua varmistamaan käsillä olevan muutoksen tehokkaan ja laadukkaan läpiviennin sekä kehittämään organisaatiosi toimintaa vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin.

Projektitoiminta

Projekti- ja hankejohtaminen
Projektitoiminnan kehittäminen ja koulutukset
Projektien laadunvarmistus

Toiminnan tehostaminen

Kokonaisarkkitehtuurityön tuki
Toimintaprosessien kuvaaminen ja kehittäminen
Organisaatioiden uudistaminen
Liiketoiminnan kehittäminen
Strategian käytännöllistäminen

Toimintaa tukevien tietojärjestelmäpalveluiden kehittäminen

Toiminnallinen vaatimusmäärittely
Tietojärjestelmähankintojen tuki

Neuvon Consulting

Olemme muutoksen läpivientiin ja toiminnan kehittämiseen keskittynyt toimittaja- ja välineriippumaton yritys. Lähtökohtanamme on asiakkaidemme toimintaympäristön kokonaisvaltainen ymmärtäminen koskien sekä yksittäistä organisaatiota että sen toimialaa. Käyttämämme menetelmät pohjautuvat kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin, joita sovellamme käsillä olevan muutostilanteen ominaisuuksien mukaan.

Asiantuntijoidemme avulla saat konkreettisia ratkaisuja ajankohtaisiin liiketoiminnan haasteisiisi.


Muutoksen läpiviennissä on olennaista oikein valitun menetelmän oikeanlainen hyödyntäminen ja muutoksen sijoittaminen osaksi organisaation laajempaa toimintakokonaisuutta. Lisäksi avainasemassa ovat hyvä henkilöjohtaminen sekä motivoiva, erilaiset toimintakulttuurit huomioiva vuorovaikutus.

Muutoksen läpiviennin ja ohjauksen onnistumista tarkastellaan liian usein vain sisältäpäin (kustannukset / aikataulu / laajuus + laatu). Muutosta tulisi kuitenkin lähestyä aina kokonaisvaltaisesti huomioiden myös seuraavat näkökulmat:

Hankkeelle tai projektille asetettujen liiketoimintatavoitteiden toteutuminen ja niiden hyödyllisyys organisaatiolle riittävän pitkällä aikavälillä

Muutoksen läpivientiin osallistuneiden henkilöiden osaamisen kehittyminen ja sen hyödyntämismahdollisuudet organisaatiossa

Vaikutukset muutoksen läpivientiin osallistuneiden henkilöiden hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen

Asiakkaamme

Alla olevien lisäksi meillä on vahvaa ja laaja-alaista kokemusta palvelutarjontamme mukaisista toimeksiannoista tehtynä useille muille koulutusorganisaatioille.

Koulutustoimiala

CSC – tieteen tietotekniikan keskus
Helsingin kaupunki / Opetusvirasto
Helsingin yliopisto
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Opetushallitus
Turun yliopisto

Muut asiakkaamme

Digitakomo Oy
Eduix Oy
Exlan Finland Oy
Rekrytointipalvelu Sihti Oy
Studyo Oy
Tampereen Kirjanpitotoimisto Oy
Tampere-talo Oy
Valkeakosken aluesairaala
Valkeakosken huoltosysteemi Oy

Neuvon Consulting Oy  Visantie 31 B3 05400 Jokela